Inspectie & Advies

De juiste

Diagnose

Om problemen aan een rioolsysteem goed te kunnen oplossen, moet een juiste diagnose worden gesteld. Dat kan alleen nadat gedegen onderzoek is uitgevoerd. Babit Rioolrenovatie hecht veel waarde aan rioolinspectie en onderzoek.

De specifiek voor een renovatie belangrijke aandachtspunten van een dergelijk leidinginspectie/onderzoek zijn:

  • Zorgvuldige analyse van het probleem
  • Bestuderen van tekeningen en de bouwhistorie
  • Maken van foto’s en video-opnames
  • Aansluitingen inmeten waaronder diameters, aansluithoeken en het afschot.
  • In kaart brengen van overige parameters die belangrijk zijn voor een renovatie, zoals buislengtes, diameters en diametersprongen, obstakels, bochten, valbrekers, (instekende) aansluitingen en materialen

Inspectie

Rapport

Vaak wordt een opdracht gestart met een inspectie/onderzoek en/of het bestuderen van een (inspectie)rapport. Dit is essentieel, omdat er over de jaren heen soms veranderingen hebben plaatsgevonden in het leidingenstelsel en oude tekeningen/onderzoeken inmiddels niet meer actueel zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de staat van de leidingen te onderzoeken, zodat we het juiste advies kunnen geven.

Gedegen

Onderzoek

De inspectie/het onderzoek wordt door ons gedaan door middel van gespecialiseerde hoogwaardige cameratechnologie in combinatie met meetinstrumenten en speciale software. Onze speciale apparatuur is voorzien van meetinstrumenten welke, in combinatie met hierop afgestemde software, de voor de rioolrenovatietechnologie essentiële parameters kan vaststellen, zoals diameters, diametersprongen, radius van evt. bochten, radius van evt. aftakkingen en diameters van evt. aftakkingen. Zonder een gedegen onderzoek vooraf en diagnose is renovatie van een rioolsysteem een sprong in het duister. Onderzoek en diagnose zorgen ervoor dat mogelijke valkuilen inzichtelijk worden gemaakt. Dat leidt ertoe dat de uiteindelijke uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn en dat verrassingen uitblijven.

Op basis van de resultaten uit het leidingonderzoek kan een programma van eisen worden opgesteld. Een behandelplan waarin duidelijk wordt vastgelegd wat de uitgangssituatie van het te renoveren rioolsysteem is en welk traject wordt voorgesteld om een renovatieproject tot een goed einde te brengen.

Haalbaarheidsonderzoek