reinigen leidingsystemen

meer weten? bel 077 321 9000

  

REINIGEN leidingen

Riool reiniging is noodzakelijk om de berekende doorstroom capaciteit  te waarborgen en overlast     ( b.v. bij hevige regenval) te voorkomen. De technische staat van het leidingsysteem in combinatie met gebruik en de vervuilingsgraad van het afvalwater, bepalen de frequentie van een (periodieke) reiniging. 

 Reinigen afvoerputten

Afvoerputten zijn voorzien van stankafsluiters al of niet in combinatie met vuil opvangers. Indien deze niet periodiek gereinigd worden verminderd de afvoercapaciteit en spoelt het vuil als nog in uw leiding systeem. 

Babit ontzorgt

Door het afsluiten van een maatgericht onderhoudscontract. Wordt een goed functionerend rioolsysteem gewaarborgd.

Scroll naar top