Werkwijze

1.

Haalbaarheidsonderzoek

Om erachter te komen hoe inpandig de leidingen aan elkaar zijn verbonden en wat de staat van de leidingen is wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Dit is essentieel, omdat er vaak over de jaren heen veranderingen hebben plaatsgevonden in het leidingenstelsel en oude tekeningen/onderzoeken inmiddels niet meer actueel zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de staat van de leidingen te onderzoeken, zodat we het juiste advies kunnen geven. Dit onderzoek wordt gedaan door middel van gespecialiseerde cameratechnologie in combinatie met meetinstrumenten en speciale software. De speciale apparatuur is voorzien van meetinstrumenten welke, in combinatie met hierop afgestemde software, de voor de rioolrenovatietechnologie essentiële parameters kan vaststellen, zoals diameters, diametersprongen, radius van evt. bochten, radius van evt. aftakkingen en diameters van evt. aftakkingen.  

Haalbaarheidsonderzoek

2.

Advies/offerte

Na het haalbaarheidsonderzoek ontvangt de opdrachtgever een concreet advies met bijbehorende offerte van ons. Dit advies wordt, indien gewenst, met de opdrachtgever besproken en toegelicht. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte (horende bij het gegeven advies) wordt een planning gemaakt. In deze planning is gedetailleerd uitgewerkt wanneer en welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook worden er brieven opgesteld voor alle bewoners. In deze “bewonersbrieven” is duidelijk vermeld wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en wat van bewoners wordt verwacht.

3.

Project/werkzaamheden

De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden vindt plaats in een aaneengesloten periode. Dit zorgt voor de minste overlast voor bewoners.  

Tijdens het project wordt de leiding eerst grondig gereinigd. Met onze gespecialiseerde camera technologieën en meetinstrumenten kunnen we dit goed monitoren. Na reiniging wordt een House-liner ® (een “sok met hars”) in de oude leiding aangebracht. Deze liner heeft maximaal 24 uur nodig om te drogen en goed uit te harden. Dit proces kan indien nodig versneld worden.

Nadat de House-liner® is uitgehard worden alle inlaten open gefreesd van binnenuit. Dit gebeurd met de nieuwste technologieën en wordt goed gecontroleerd. De volgende stap is dat de afvoeren (;de aansluitingen op de standleiding) worden gesprayd met Spray-liner®. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goede en waterdichte verbinding van de afvoer naar de standleiding.

4.

Afronden

Na afronding van de werkzaamheden wordt alles gecontroleerd, afgewerkt en wordt de werkplek netjes achtergelaten. Uiteraard houden we tijdens het project nauw contact met de opdrachtgever en/of contactpersoon.

5.

Oplevering

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond wordt een afspraak met de opdrachtgever gemaakt om het project af te ronden. We willen blijven door ontwikkelen en onze kwaliteit hoog houden, dus ontvangen we graag feedback van een opdrachtgever m.b.t. het project/de werkzaamheden.

De opdrachtgever ontvangt van ons een opleverdocument en een garantiecertificaat, zoals afgesproken.

Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een onderhoudsabonnement dan worden hier direct concrete afspraken voor gemaakt.